ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI

ELAZIĞ VE MALATYA DEPREMİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI

28.01.2020

ESNAFIMIZIN DİKKATİNE! Elazığ ve Malatya İlimizde meydana gelen depremler için yardım kampanyası başlatılmış olup, Konuyla ilgili Birliğimizden gelen genelge ektedir. Esnaflarımıza Duyurulur.

Odalara 2020/09 Sayılı Genelge
Elazlğ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında oluşan acil ihtiyaçlar nedeniyle Türkiye
Esnafve Sanatkarları Konfederasyonu ve bağlıteşkilat olan federasyon, birlik ve odalarımız olarak
bir yardım kampanyası düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Bu kampanya çerçevesinde her türlü
gıda, battaniye, ısıtma cihazları ve depremzedeler için gerekli diğer ihtiyaç maddelerinin 3O ocak
PerŞembe gün sonuna kadar Birliğimize ulaştırıIması gerekmektedir. Ulaştırılacak yardımlar 31
Ocak Cuma günÜ Elazığ ve Malatya illerindeki AFAD Koordinasyon Merkezlerine u laştırılacaktır.
Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız ise, tüm GSM operatörlerinden DEPREM
YazıP 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 1O TL bağışta bulunabilmektedir. Ayrıca Ziraat
Bankasl, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası lle PTTBank'ın ekteki hesap numaralarına istedikleri
tutarda yardım yapabilir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

T.C. ZiRAAT BANKAS| A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBES| TL:
USD : EURO :
Banka Swift Kod No
TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204
TR 4600 0,100 1745 5555 5555 5205
TR 1900 0,100 1745 5555 5555 5206
TCZBTR2A
TURK|YE VAK|FLAR BANKASl T.A.o.
TUNAL| ıiı_ıvi ricani ŞUBES| TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 USD : TR43 000] 5001 5804 8013 0940 88 EURO : TR320001 5001 58048013094092
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
TURKIYE HALK BANKASl A.Ş.
BAKANLlKLAR ŞUBESi TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 000] 2009 4080 0058 000292
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKl HESABI: 1866