Kuyumcu Açacaklar Dikkat!

Kuyumcu Açacaklar Dikkat!

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5987)

(25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

Kuyumcu Açacaklar Dikkat!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iş yeri açma ve ruhsat alma şartları değişti.

Güzellik salonları, spor tesisleri ile birlikte kuyumcularla ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirildi. 

KUYUM TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ

1- Kuyum alımı, satımı ve onarımı yapılan iş yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1.1-Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tarihi ve kültürel niteliği haiz çarşılar hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı gereğince bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.

1.2-Kuyum ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

1.3-Çelik kasa, vitrin, banko kasa, kırılmaz vitrin camı ve alarm sistemi bulunacaktır.

1.4-İş yeri girişleri ve çıkışları ile iş yerinin içini ve işlem yapan kişilerin yüzünü net gösterecek şekilde ve sorumlu kuruluşlarca tespit edilecek sayıda ve standartta kamera kayıt sistemi kurulacaktır. Kamera kayıt sistemi aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süre ile saklanır ve kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.